Strona główna › Wiadomości z rynku

Wiadomości z rynku


Podatek od nieruchomości - co musisz o nim wiedzieć

dodano: 20.09.2019Podatek od nieruchomości 2019. Mija ważny termin!

 

Podatek od nieruchomości w Polsce jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne. Tym samym jest jednym z najpopularniejszych źródeł dochodu każdej z nich.

Podatek od nieruchomości płacą osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne, które są właścicielami nieruchomości oraz użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatek ten nie obejmuje natomiast m.in. uczelni i szkół.

 

Podatek od nieruchomości obejmuje:

  • grunty;
  • budynki lub ich części;
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości są m.in.:

  • nieruchomości zajęte dla potrzeb organów jednostek samorządu terytorialnego;
  • grunty zajęte pod pasy drogowe, a także budowle z nimi związane. Wyjątkiem są obiekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • grunty pod wodami powierzchniowymi i kanałami żeglownymi. Wyjątek stanowią jeziora, a także grunty zajęte na zbiorniki retencyjne albo elektrownie wodne

 

Podatek od nieruchomości - do kiedy należy go zapłacić?

Wysokość podatku od nieruchomości ustalana jest przez władze każdej z gmin. Jednak nie może być wyższa niż wartość ogłoszona przez ministerstwo finansów.

 

W przypadku gruntów kwota nie może być większa niż 0,48 zł za m2, a w przypadku budynków mieszkalnych 0,77 zł (taka sama stawka dotyczy miejsca parkingowego). Jeżeli garaż uznaje się za wyodrębniony lokal, to płaci się za niego podatek od nieruchomości w wysokości maksymalnie 7,77 zł za m2.

 

Podatek od nieruchomości płaci się w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Jeżeli kwota podatku jest niższa niż 100 zł, płatność powinna zostać uregulowana jednorazowo. Podatek od nieruchomości trzeba opłacić gotówką lub przelać na rachunek bankowy.

 

źródło: money.pl